Generator identifikatorjev UFI

Za zagotavljanje uporabe

Številčna koda formule je lahko poljubno število od 0 do približno 268 milijonov. Uporabi se lahko npr. obstoječi sistem številčenja podjetij, kode formul ali del kode EAN.

Obveznost poročanja in kode UFI

Z oblikovanjem Priloge VIII in posodobitvijo Uredbe CLP sta bila vzpostavljena nov element označevanja (koda UFI) in vseevropski portal PCN, ki povezuje vse države v enotnem sistemu obveščanja. Obveznost priglasitve velja za zmesi z nevarnimi lastnostmi, ki vplivajo na zdravje ljudi, ali nevarnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi.

Kaj je identifikator UFI in za kaj se uporablja?
UFI ali enolični identifikator formule je edinstvena koda, ki se zahteva pri poročanju o nevarnih zmeseh na portalu PCN in je tudi obvezen del etikete. Koda UFI je sestavljena iz 16 znakov in ima enotno predpono UFI (npr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Za izdelavo kode sta potrebni identifikacijska številka za DDV podjetja in tako imenovana številčna koda formule. Več informacij o kodi UFI najdete na strani spletnega generatorja.
Kaj je kontrolna številka proizvoda in katere zmesi je treba priglasiti?
PCN je portal, ki ga je vzpostavila Evropska unija, upravlja pa ga agencija ECHA. Namenjen je predložitvi informacij o nevarnih zmeseh. Zmesi, ki ogrožajo zdravje ljudi ali predstavljajo fizikalno nevarnost, se priglasi. Predložitev vključuje kodo UFI, ki je tudi obvezen element etikete. Informacije se predloži v posebni obliki zapisa i6z.
Kaj je zahtevano za ustvarjanje kode UFI?
Za ustvarjanje identifikatorja UFI sta potrebni identifikacijska številka za DDV podjetja in tako imenovana številčna koda formule. Številčna koda formule je lahko poljubno število. Vse, kar je treba narediti, je, da izberete trajnostno obliko številčenja izdelkov, tako da dva izdelka z različnimi formulami ne vsebujeta istega identifikatorja UFI. Za izbiro številčne kode formule je mogoče uporabiti na primer notranji sistem številčenja izdelkov.
Kako je videti identifikator UFI in kje je naveden?
Enolični identifikator formule (UFI) je obvezni del etikete, ki mora biti zagotovljen v čitljivi in neizbrisni obliki. Kratica »UFI« je enotna, tj. nespremenljiva v vseh jezikih Evropske unije in je navedena pred samo kodo, ki vedno vsebuje 16 znakov. Koda se nato predstavi v obliki zapisa UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kdo mora vložiti vlogo za priglasitev?
Primarna obveznost velja za uvoznike, ki proizvod kupujejo zunaj Evropskega gospodarskega prostora in ga dajejo na trg EU, in nadaljnje uporabnike, ki ustvarjajo lastne zmesi ali so vključeni v pakiranje proizvoda. Poleg tega lahko obveznost velja tudi za distributerje. Ta korak je treba zagotoviti, kadar uvoznik ali nadaljnji uporabnik ne zagotovi obveznosti priglasitve.
Katere informacije morajo biti navedene v obvestilu?
Priglasitev razširja obvezne informacije v primerjavi s prvotnimi zahtevami. Zahtevani so na primer koda UFI, 70 % sestave izdelka, vrsta in velikost embalaže, kategorije izdelkov v skladu z evropskim sistemom za kategorizacije proizvodov (EuPCS), informacije o nevarnostih proizvodov, elementi etikete, toksikološke informacije in informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih.
Od kdaj velja obveznost priglasitve?
Datum obvestila je odvisen od uporabe izdelka. Za potrošniško in poklicno uporabo velja obveznost priglasitve od 1. januarja 2021. Za zmesi za industrijsko uporabo je veljaven datum 1. januar 2024. Pri izdelkih, ki so bili v preteklosti priglašeni v skladu z nacionalnimi pravili in njihova sestava ali razvrstitev ni bila spremenjena, ostanejo prvotne priglasitve veljavne do konca leta 2024. Od 1. januarja 2025 dalje je treba vse nevarne zmesi na trgu priglasiti v skladu z zahtevami iz Priloge VIII k Uredbi CLP.
Komu se prenesejo podatki?
Priglasitelj predloži informacije vsem državam članicam, v katerih je zmes dana v promet. Te informacije so nato na voljo centrom za toksikologijo in zdravstvenemu osebju. Te subjekte določi vsaka država na nacionalni ravni.
Kje pridobim številčno kodo formule?
Številčna koda formule, skupaj s identifikacijsko številko za DDV ali ključem podjetja, je potrebna za ustvarjanje tako imenovane kode UFI. To številko v celoti upravlja podjetje, ki ustvarja UFI, in je lahko poljubno število od 0 do približno 268 milijonov. Uporabi se lahko npr. obstoječi sistem številčenja podjetij, kode formul ali del kode EAN.
Kje pridobim ključ podjetja?
Če podjetje ni zavezanec za DDV ali ga ne želi vključiti, ga lahko ustvarite s ključem UFI podjetja. Ključ lahko pridobite v spletnem generatorju UFI in ga uporabite za večkratno ustvarjanje identifikatorja UFI. Zato priporočamo, da ga shranite.

Izpolnjevanje obveznosti iz Priloge VIII

Sistem številčenja

Vzpostavite trajnostni sistem številčenja za svoje izdelke, da bo imela vsaka zmes edinstveno številko, ki jo lahko uporabite za ustvarjanje kode UFI. Uporabite lahko npr. kataloške številke ali interno številčenje izdelkov.

1.

Koda UFI

Ko vzpostavite sistem številčenja, vsakemu izdelku dodelite kodo UFI. Za njeno ustvarjanje lahko uporabite programsko opremo SBLCore ali spletni generator.

2.

Registracija na portalu

Pojdite na mesto agencije ECHA in znova registrirajte svoje podjetje, če še nimate podatkov za prijavo. Če želite poslati vloge za priglasitve, morate zahtevati, da vam dodelimo UUID pravne osebe.

3.

Pošiljanje obvestil

Po registraciji morate ustvariti priglasitveni dokument in ga poslati portalu PCN. Programsko opremo SBLCore lahko uporabite tudi za ustvarjanje potrebnih dokumentov, nato pa jo povežete s portalom za oddajo.

4.

ECHA
Kode UFI

Uporaba naše programske opreme SBLCore

Za poenostavitev dela pri teh na novo pridobljenih obveznostih lahko programska oprema SBLCore ustvari zahtevano kodo UFI po vnosu potrebnih podatkov (identifikacijska številka za DDV podjetja in številčna koda formule). Identifikacijska številka za DDV podjetja se uporablja za zagotavljanje enoličnosti kode in preprečevanje ujemanja s kodami drugih podjetij.

Poleg tega se lahko na podlagi podatkov iz varnostnega lista programska oprema uporabi za oblikovanje oblike zapisa PCN za poročanje na novem portalu agencije ECHA. Programska oprema vključuje vgrajeno preverjanje obveznih informacij, ki so zahtevane na portalu PCN. Z validacijami obvesti uporabnika o morebitnih napakah ali manjkajočih podatkih, potrebnih za uspešno priglasitev zmesi na portalu PCN.

Podjetjem ni treba skrbeti glede dekodiranja informacij o sestavi priglašenih zmesi, saj se te informacije posredujejo samo toksikološkim centrom, da se zagotovi nujna pomoč v akutnih razmerah.

Funkcije programske opreme

Za kode UFI in poročila PCN

Iščete nekoga, ki bi za vas uredil varnostne liste?

Uporaba naše programske opreme ali storitev, povezanih z izdelavo varnostnih listov

Zagotavljamo strokovno obdelavo varnostnih listov in druge dejavnosti, povezane z njihovo izdelavo v skladu z veljavno zakonodajo. Storitev in programska oprema sta na voljo v 27 jezikih za 36 držav, večinoma iz EU. V vašem imenu bomo v celoti poskrbeli za obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje o kemikalijah.

Naše stranke

Pridružite se več kot 750 podjetjem, ki so naše izdelke ali storitve že uporabljala v popolno zadovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Ponujamo rešitve za izdelavo in upravljanje varnostnih listov. Dovolite nam, da poskrbimo za celotno administracijo, povezano z izdelavo, razvrščanjem in arhiviranjem varnostnih listov. Programska oprema SBLCore je namenjena vsem proizvajalcem, uvoznikom, distributerjem in različnim uporabnikom kemikalij in zmesi.

Potrebujete kakršen koli nasvet?

Ostanite v stiku

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka

Matična številka: 04278968
ID za DDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Uporabljamo piškotke

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke, da bi razumeli vedenje obiskovalcev in jim na podlagi tega ponudili vsebino v skladu z njihovimi preferencami.

Več podatkov o piškotkih ×
Funkcionalni piškotki
Ta spletna stran uporablja nujne piškotke, ki so ključni za njeno pravilno delovanje. Zagotavljal bo pravilen prikaz strani, omogočal oddajo obrazcev in podobne potrebne funkcije. Teh tehničnih piškotkov ni mogoče izklopiti.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
sblcore_cc sl.generator-ufi.com 1 leto Shranjuje soglasje uporabnika za uporabo piškotkov. SBLCore s.r.o.
Fly sl.generator-ufi.com Seja Shranjuje podatke o seji uporabnika. SBLCore s.r.o.
Analitični piškotki
Za oceno delovanja našega spletnega mesta uporabljamo analitične piškotke. S temi piškotki sledimo številu obiskov, virom prometa in vedenju uporabnikov na naši spletni strani – na primer ugotovimo, katere informacije iščejo in katere informacije so zanje najpomembnejše. Te informacije nam pomagajo optimizirati spletno mesto in izboljšati naše storitve.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
_ga sl.generator-ufi.com 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
_ga_0FGL9THVGW sl.generator-ufi.com 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sl.generator-ufi.com 2 leti ID, ki se uporablja za identifikacijo uporabnikov. Google
Tržni piškotki
Tržni piškotki se uporabljajo za prikaz ustreznih oglasov glede na vaše želje. Ta prilagojena vsebina, ki jo uporabljajo naši partnerji, se lahko pojavi na različnih spletnih mestih. Če teh piškotkov ne izberete, se število oglasov ne bo spremenilo, vendar ne bodo več prilagojeni vašim interesom.
Cookie Domena Veljavnost Opis Obdelovalec
_gcl_au sl.generator-ufi.com 3 mesece Oprema uporablja storitev Google AdSense za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih mestih, ki uporabljajo njihove storitve. Google